Marketing X Business

Analiza podsticaja: Kako evropske države stimuliraju kupovinu električnih vozila

Marx.ba

(Foto: Porsche)

Asocijacija evropskih proizvođača vozila (ACEA) napravila je analizu svih benefita i državnih podsticaja za države članice Evropske unije. Analizirani su benefiti za kupovinu vozila u okviru država pojedinačno.

Kako se navodi, Austrija je oslobodila poreza (PDV) kupce hibridnih i električnih vozila (uključujući i 20 posto poreza na zagađenje vazduha) do cijene vozila od 40.000 eura. Za vozila koja koštaju do 80.000 oporezuje se samo iznos od 40.000 eura. Na skuplja vozila plaća se pun iznos poreza. Belgija za razliku od Austrije nema direktne novčane podsticaje za kupovinu, ali ima dosta poreskih olakšica prilikom kupovine i upotrebe ekoloških vozila.

Grčka ima olakšice pri registraciji i do 75 posto za električna i hibridna vozila koja emituju do 50 grama CO2 po kilometru, odnosno 50 odsto za hibridna vozila sa većom emisijom. U Mađarskoj se ne plaća PDV prilikom kupovine električnog ili plug-in hibridnog vozila. Ne plaća se ni godišnji porez. Isto važi i za kompanije.

Slovačka ne daje subvenciju za kupovinu eko-vozila, a jedini benefiti su niža registracija i besplatna putarina za elektromobile. Popust od 50 posto na putarinu imaju i vlasnici plug-in vozila. Slovenija uz porez pri nabavci električnog vozila od svega 0,5 posto daje i subvenciju od 4.500 eura za kupovinu istih, prenosi Biznis.rs.

U Bugarskoj nema oslobađanja od poreza pri kupovini e-vozila, ali vlasnici isključivo električnih vozila ne plaćaju godišnji porez. To važi za fizička lica, ali ne i za pravna. Nema ni bilo kakvih novčanih subvencija. U Hrvatskoj postoje subvencije do 9.000 eura, a vlasnik ne plaća porez na zagađenje, ostale takse plaća.

Francuska ima poprilično komplikovan način subvencionisanja kupovine električnih i plug-in hibridnih vozila jer uzimaju u obzir brojne parametre – od težine vozila, ceijne (ne veće od 47.000 eura) do minimuma uticaja na životnu sredinu i visine primanja kupca. Tako će oni sa niskim primanjima uz ispunjene ostalih uslova dobiti 7.000, a oni drugi 4.000 eura subvencija. Posebno se stimuliraju zamjena, reciklaža starih vozila uz kupovinu novih ili polovnih električnih i plug-in hibridnih vozila.

Kada je Njemačka u pitanju, pri kupovini nema oslobađanja od PDV-a, ali su zato kupci električnih i plug-in hibridnih vozila deset godina oslobođeni registracije (važi za sve koji kupe vozilo do 31. decembra 2025.). Ovo izuzeće važit će maksimalno do 31. decembra 2030. Posebna umanjenja taksi se odnose na takozvana kompanijska vozila sa elektro i plug-in hibridnim pogonom u zavisnosti od kataloške vrijednosti. Ali kako se navodi u analizi ACEA, tek predstoji diskusija oko ovih olakšica. Subvencionisanje kupovine eko vozila u Njemačkoj je prestalo 31. decembra 2023. godine.

(Foto: Rivian)

Za 2023-24. godinu u Španiji je predviđeno oslobođenje od specijalne takse za vozila sa manjom emisijom od 120 grama CO2 po kilometru. U istom periodu će vlasnici ovih eko-vozila imati umanjenje od 15 posto od nabavne cijene vozila na porez na lični dohodak uz uslov da vozilo ne bude skuplje od 45.000 eura bez poreza. To umanjenje maksimalno može da bude 3.000 eura.

Dalje se u analizi navodi primjer Češke, gdje se električna i plug-in vozila koja emituju do 50 gr CO2 po km besplatno registruju i imaju poseban broj na tablicama. Vlasnici električnih vozila ne plaćaju putarinu, a plug-in vozila 25 posto. Smanjen je i period amortizacije punjača (stanice i wallbox) sa 10 na pet godina. Češka je za podsticaje za nabavku električnih i plug-in hibridnih vozila (i punjača) u državnim i lokalnim organima namijenila 1,9 milijardi čeških kruna. Podrška Ministarstva transporta za punjače i infrastrukturu za hidrogen iznosit će u 2024. godini šest milijardi čeških kruna (100 kruna – 4,02 eur).

Italijani nisu oslobođeni poreza pri kupovini vozila. Vlasnici električnih vozila imaju pet godina oslobađanje od plaćanja godišnjeg poreza na upotrebu od dana prve registracije. Zatim 75 posto umanjenje u odnosu na vozila sa klasičnim motorom. Italijani imaju dosta komplikovani sistem subvencionisanja kupovine električnih vozila. U zavisnosti od cijene novog električnog vozila sa ili bez zamjene staro za novo, uzimajući u obzir sa kojim je EURO standardom motora to staro vozilo, zatim kalkulišući i „indikator ekonomske situacije“ kupca, iznos subvencije ide u rasponu od 6.000 do 13.750 eura. Italija subvencionira i instalaciju kućnih punjača do 80 posto vrijednosti, maksimalno sa 1.500 eura.

I skandinavske zemlje imaju pogodnosti za vozače električnih vozila. Tako se u Švedskoj vlasnicima električnih i plug-in hibridna naplaćuje minimalna cijena putarine od 360 kruna godišnje. Kompanije su stimulirane jednokratnim niskim porezima na eko vozila.

Finci koji voze vozila sa nultom emisijom ne plaćaju taksu za registraciju od oktobra 2021. Fizička lica ne plaćaju nikakav porez na ova vozila dok kompanije koje ostvaruju prihod upotrebom ovih vozila plaćaju umanjene poreze u zavisnosti od kategorije i od toga da li koriste ili ne kompanijske punjače.

U Danskoj u ovoj godini nema subvencionisanja kupovine električnih i hibridnih vozila. Predviđene su jedino olakšice pri registraciji električnih vozila od 60 posto. Za hibride sa emisijom CO2 manjom od 50 gr/km popust je 45 posto. Godišnji porez za vozila sa nultom emisijom i ona sa maksimalnom emisijom od 50 gr/km je 390 danskih kruna polugodišnje.

Podsjetimo, države EU su se i zakonski obavezale da će do 2035. godine zabraniti prodaju vozila sa SUS motorima, pa je to i način da olakšaju svojim građanima tu tranziciju.

Prodaja e-vozila na prvih pet evropskih tržišta porasla je za 1,6 odsto u prvom kvartalu 2024. u poređenju sa istim periodom prošle godine.

Inače, poticajnim programima u FBiH se dodjeljuje za električna vozila 10.000 KM, hibridna električna „plug-in“ vozila 7.000 KM, te hibridna „full hybrid“ vozila 5.000 KM. 

Povezani članci