Marketing X Business

ASA Banka bilježi rekordan rast

Š.M.

Dobit ASA Banke zabilježila je impozantan porast od čak 131 posto u prvoj polovini 2023. u poređenju s istim razdobljem prethodne godine. Prema polugodišnjem izvještaju, najznačajniji rast bilježe prihodi od kamata, potaknuti znatnim porastom efektivne kamatne stope, navodi Bloomberg Adria.

Neto prihod od kamata je dosegnuo iznos od više od 35 miliona KM, predstavljajući rast od 26,5 miliona KM u odnosu na prethodnu godinu. Takođe, neto prihodi od naknada i provizija zabilježili su povećanje od oko 8 miliona KM.

Prije oporezivanja, dobici ASA Banke iznose 25,3 miliona KM, što označava povećanje od 14,3 miliona KM u odnosu na isto razdoblje 2022. godine.

Predsjednik Uprave ASA Banke Samir Mustafić izrazio je svoje mišljenje o nedavnoj inicijativi bankarskih regulatora u Bosni i Hercegovini da se i u ovoj zemlji uvede referentna kamatna stopa, istaknuvši da svi rade na tome i da smatra da je inicijativa regulatora općenito ispravna i korisna.

“Naša tržišta su manje povezana s Evropskom centralnom bankom i referentnim kamatnim stopama Evropske unije. Sada pratimo prosječne cijene depozita kod nas”, dodao je. “Ovo odražava ponudu i potražnju novčane mase na našem tržištu.”

Mustafić smatra da su se regulatori trudili i uspjeli pronaći referentnu tačku ili mjernu jedinicu na koju bi se tržište moglo osloniti i prilagoditi svoje aktivne kamatne stope, posebno u kontekstu cijena pasivnih kamatnih stopa. “Sigurno će biti potrebno još vremena da ova inicijativa u potpunosti zaživi, ali smatram da je ovo bila jedina ispravna akcija koju je bilo moguće poduzeti“, zaključio je.

Povezani članci