Marketing X Business

BH Telecom isplaćuje dividendu od 35 miliona maraka

Bloomberg Adria

(Foto: BH Telecom)

BH Telecom isplatit će dioničarima dividendu od 1,103 KM po dionici, odnosno ukupno 35 miliona maraka, odlučila je Skupština tog dioničkog društva.

Skupština BH Telecoma usvojila je 28. juna Izvještaj o poslovanju za 2023. godinu, Konsolidovani godišnji izvještaj o poslovanju grupe, Odluku o raspodjeli dobiti za 2023. godinu i Odluku o obračunu i isplati dividende putem Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH.

Dio neto dobiti u iznosu od 35 miliona maraka raspoređeno je za isplatu dividende dioničarima, dva miliona je odvojeno za donacije, a 11 miliona maraka ostaje kao neraspoređena dobit.

Odlukom o obračunu i isplati dividende utvrđen je ukupan iznos od 70 miliona KM, koji čine dio neto dobiti od 35 miliona ostvarene u 2023. i dio akumulirane dobiti iz prethodnih godina u iznosu od 35 miliona, koji će se upotrijebiti za isplatu dividende dioničarima.

Vrijednost dividende po dionici za 2023. godinu iznosi 1,1031029688 KM, a isplaćuje se dioničarima koji su taj status imali na dan 28. juna. Dionicama ove kompanije trguje se na Sarajevskoj berzi, a posljednje trgovanje bilo je po cijeni od 13,30 KM po dionici.

Ukupni prihodi ove kompanije prošle godine su iznosili 530 miliona maraka, dok su im rashodi bili 477 miliona KM. Dobit na kraju godine iznosila je 46 miliona KM, prema godišnjem izvještaju.

BH Telecom je u većinskom vlasništvu Federacije BiH koja ima udio od 90 posto, dok ostatak dionica posjeduju manjinski akcionari u procentu manjem od po jedan posto.

Povezani članci