Marketing X Business

Edin Emšo, generalni direktor DHL-a u BiH za Marx.ba: Nismo bez razloga u vrhu globalno najboljih kompanija

N. DEMIROVIĆ

(Foto: E-commerce)

Edin Emšo je generalni direktor DHL International d.o.o. Sarajevo, koja je integralni dio globalne DHL Express mreže u vlasništvu Deutsche Post DHL Group sa sjedištem u njemačkom Bonu. Na poziciji direktora DHL International u Bosni i Hercegovini je od osnivanja 1996. godine. Ranije je bio i generalni direktor DHL-a za klaster zemalja koje su činile Hrvatska, Albanija i Bosna i Hercegovina.

Ima ogromno iskustvo na polju logističkih usluga, menadžmenta, marketinga, prodaje i operativnih procedura, sa posebnim akcentom na ekspresne kurirske usluge, a za Marx.ba je govorio o svom radu, kompaniji, planovima, trendovima, budućnosti…

Kako gledate svoj put u kompaniji i šta je sve postigao DHL u BiH?

– Kada pogledam unazad, nakon punih 28 godina, teško je ne biti ponosan na ono što smo napravili u tom vremenu. Iako će možda neko pretpostaviti da su nama stvari zapravo bile puno jednostavnije zbog same činjenice da se radi o globalnoj kompaniji, naši počeci, posebno, su bili sve samo ne jednostavni. Bilo je tu izuzetnih napora, dugih dana i neprospavanih noći, ali smo bili puni entuzijazma i želje za dokazivanjem da možemo osigurati u Bosni i Hercegovini potpuno isto ili bolje korisničko iskustvo svim našim klijentima kao da se nalaze u nekoj najrazvijenijoj zemlji, negdje u EU ili drugdje u svijetu, i vjerujem da smo u tome uspjeli.

U usporedbi sa sadašnjim trenutkom, DHL Express na globalnoj razini (u BiH registriran kao DHL International) je onda bio dosta drugačija, vrlo decentralizirana kompanija sa velikom odgovornošću koja je bila povjerena menadžmentu u zemljama i vjerujem da je upravo to bio najveći izazov, ali je to bilo ništa manje značajno za učenje uz posao i ubrzani razvoj svakog člana tima, pa i za sve članove tima koji su proveli barem neko vrijeme radeći za nas kroz sve ove godine, a svoju karijeru nastavili u nekim drugim sredinama u ili izvan Bosne i Hercegovine.

Današnji izazovi su nešto drugačiji i vezani su prvenstveno za tržišne uvjete u kojim svi funkcioniramo, sa nekim otežavajućim specifičnostima vezanim isključivo za našu industriju, kao i za činjenicu da uživamo vrlo visoko tržišno učešće koje je potrebno sačuvati i po mogućnosti dodatno uvećati u tim i takvim okolnostima, ali do sad smo bili vrlo uspješni, pa ne sumnjam da će tako biti u ubuduće.

Rad u DHL-u je rad u vrlo dinamičnom okruženju sa vrlo pametnim i sposobnim ljudima i to je benefit sam za sebe u kojem i danas posebno uživam.

Šta bi bila Vaša poslovna filozofija?

– Mislim da bi bilo suviše pretenciozno to nazvati mojom poslovnom filozofijom ili poslovnom filozofijom uopće, ali vjerujem da je za uspjeh nužno klijente staviti na prvo mjesto i razumjeti njihove potrebe do detalja kako bi sa svojim uslugama (ili proizvodima) uspjeli ponuditi rješenja upravo za te i takve potrebe.

Ukoliko uz to uspijete okupiti oko sebe pozitivne i entuzijastične ljude koji razumiju potrebe klijenata i ne štede napora da na te potrebe odgovore, ukoliko kontinuirano radite na kreiranju i održavanju okruženja u kojem se ljudi osjećaju cijenjeno i dijelom tima, to je po mom mišljenju dobar početak na putu uspjeha.

Gdje je DHL danas na bh. tržištu i kako gledate na kompaniju?

– DHL je i danas neprikosnoveni tržišni lider i kompanija koja postavlja standarde. Usluge koje pružamo su po svojoj kvaliteti, bez lažne skromnosti, sigurno iznad usluga bilo koje druge kompanije koja se bavi ovim poslom u Bosni i Hercegovini i ovo nije samo naše mišljenje, nego mišljenje korisnika naših usluga, što kontinuirano prikupljamo kroz alate koje koristimo za te namjene i to nas čini posebno ponosnim.

Upravo te informacije su isto tako temelj svih naših aktivnosti na dodatnom unapređenju naših usluga jer kvalitet nije odredište na koje možete stići, nego kontinuirano putovanje.

Koliki je prostor za napredak i kakva su Vaša očekivanja od kompanije u budućnosti?

– Mi imamo gotovo neprekidan razvoj i rast od našeg osnivanja pa do danas i vjerujem da će se taj trend nastaviti i u godinama ispred nas. Jednako tako vjerujem da bi taj rast i razvoj mogao biti i daleko dinamičniji ukoliko se u Bosni i Hercegovini kreira pozitivnije poslovno okruženje koje će omogućiti hrabrije investiranje u nove poslovne inicijative i razvoj postojećih.

Ako pogledamo oko sebe, jednostavno je primjetiti da čak i u ovakvom, usuđujem se reći, čak i ekstremno destimulirajućem poslovnom okruženju, poduzetnici i cjelokupna poslovna zajednica ipak uspijeva pronaći načine za razvoj i održavanje poslovanja. Zamislite samo šta bi se moglo postići kada bi poslovni ljudi svoju cjelokupnu kreativnu i poduzetničku energiju usmjerili samo ili barem najvećim dijelom na razvoj novih proizvoda i usluga, investicije, unapređenje poslovanja, itd. umjesto da se bore sa silnim preprekama koje se nalaze na putu uspjeha, a koje pred njih postavlja upravo okruženje u kojem funkcioniramo.

Naš budući razvoj ili barem dinamika našeg budućeg razvoja će biti određena dinamikom razvoja cjelokupnog tržišta, a ta dinamika će ovisiti prvenstveno o ovome što sam prethodno naveo.


Koliko DHL polaže na ljudske resurse i edukaciju?

– DHL je izvrsna kompanija za rad koja je prisutna u 220 zemalja i teritorija u svijetu. Činjenica da funkcioniramo u tolikom broju zemalja zapravo otvara gotovo bezgranične mogućnosti za razvoj poslovne karijere svakom ko ima takve ambicije, što je podržano kroz brojne interne inicijative i programe razvoja talenata. Na koncu, nismo bez razloga već godinama u vrhu liste na globalnoj razini među najboljim kompanijama za rad prema istraživanju „Great Place to Work“ koje obuhvata preko 20.000 kompanija u 170 zemalja svijeta, za što smo i mi u Bosni i Hercegovini dobili potvrdu i certifikat za 2024. godinu.

Edukacija uposlenih je ekstremno važan segment naših svakodnevnih aktivnosti. Svaki uposleni prolazi kroz niz treninga od ulaska u kompaniju, pa kroz cijeli period rada u DHL-u. Postoje treninzi koji su obavezni za sve uposlene, a neki od njih se obnavljaju svake dvije godine, kao i specifični treninzi po poslovnim funkcijama, kao i oni koji se vežu za određenje pozicije u organizaciji. Sve to je „upakovano“ pod CIS program (Certified International Specialist), što predstavlja globalni program DHL-a koji je kao takav već pokupio brojne nagrade na svjetskoj razini.

Kakav marketinški pristup kompanija preferira i koliko je to u današnje vrijeme bitno?

– Komunikacija sa tržištem je bitna i nezaobilazna u bilo kojoj industriji i u bilo koje vrijeme. Mi u tome nismo nismo izuzetak, jedino što je to u našem slučaju nešto drugačije.

Naime, obzirom da smo mi globalna kompanija, naše marketinške aktivnosti se predominantno odvijaju na globalnoj razni i na globalnim ili barem regionalnim medijima, ali postoje neke inicijative koje se odvijaju i na lokalnoj razini, pa tako mi npr. imamo saradnju sa Sarajevo Film Festivalom čiji smo sponzor već od samog početka. Postoje, naravno, još neke manje marketinške aktivnosti i lokalno, ali uglavnom je to dio odgovornosti globalnog organizacionog nivoa.

Kako uopćeno gledate na stanje i trendove u industriji kojoj pripadate?

– Bosna i Hercegovina još uvijek nije usvojila regulatorni okvir koji će liberalizirati tržište industrije kojoj pripadamo, što jeste jedan od zahtjeva u nastojanjima da se pridružimo EU. Postoje u ovom trenutku kod nas čak i terminološke nedoumice, pa se tako naše usluge nekad nazivaju poštanskim, u nekoj drugoj prilici kurirskim, u trećoj nekim trećim nazivom. Sve skupa je uokvireno u jedan arhaični i davno prevaziđeni Zakon u kojem usluge koje nudimo potpadaju pod tzv. Univerzalne poštanske usluge iz čega proizilazi niz problema sa kojim se svakodnevno borimo.

Da bi se stvari počele odvijati puno dinamičnije u cijeloj industriji nužno je pokrenuti proces deregulacije ili barem prepoznavanja ekspresne kurirske usluge kao vrlo specifične usluge za efikasno funkcioniranje privrede i potpuno drugačije od tradicionalnih poštanskih usluga. Rješenja već postoje u svijetu i nije potrebno izmišljati „toplu vodu“. Nakon toga ili paralelno sa tim treba stvoriti pravni okvir i pretpostavke za razvoj izvoza, prekograničnu trgovinu i razvoj e-trgovine, posebno prekogranične.

Stvaranjem ovih navedenih pretpostavki otvorili bi se potpuno novi horizonti i mogućnosti za cjelokupnu privredu, a upravo od tog razvoja ovisit će i razvoj naše industrije.

Povezani članci