Marketing X Business

EU Povelja o malom biznisu: Prilagoditi politike za mala i srednja preduzeća

Marx.ba

(Foto: GIZ)

U prostorijama Europe House održan je završni događaj pod nazivom „EU Povelja o malom biznisu – Politike MSP-a za potrebe MSP-a?“, a u okviru projekta „Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini / EU4DigitalSME”.

Ovaj projekat vrijednosti 6,1 milion EUR kojeg sufinansiraju Evropska unija (EU) i Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ), a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ima za cilj stvoriti povoljno okruženje za mala i srednja poduzeća (MSP) kako bi uspješno provodila digitalizaciju i inovacijske transformacije.

Kako je naglašeno na događaju, u saradnji sa partnerima Regionalnog programa Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) za jugoistočnu Evropu, realizovane su brojne aktivnosti koje su imale za cilj da unaprijede okvirne politike za podršku inovacijama u malim i srednjim preduzećima (MSP) u BiH, prvenstveno u dijelu koji se odnosi na njihovu bolju usklađenost sa potrebama MSP, ali i na unapređenje provođenja i praćenja rezultata provedenih politika u ovoj oblasti.

– Tokom realizacije projekta osigurali smo podršku snimanju stanja i potreba tržišta poslovnih usluga u BiH, ažuriranju akcionih planova za podršku inovacijama u Republici Srpskoj i Brčko distriktu BiH, a za potrebe partnerskih ministarstva koji učestvuju u radu neformalne radne grupe za implementaciju EU Akta o malom biznisu u BiH razvijena je i platforma za praćenje i ocjenjivanje rezultata politika za podršku MSP. Zajedno sa našim partnerima iz javnog i privatnog sektora, organizovali smo i javno privatne dijaloge o raznim temama bitnim za MSP u BiH (inovacije, zelena tranzicija, cirkularna ekonomija,…) te radili na preporukama za unapređenje eTrgovine u BiH, rekao je Donald Prohaska, zamjenik voditeljice projekta „Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini / EU4DigitalSME.

Inače, projektne aktivnosti u ovoj oblasti su se bazirale na zaključcima i preporukama OECD-ovog SME Policy Index-a 2022, SME Policy Index: Western Balkans and Turkey 2022 – eu4digitalsme te su imale za cilj unaprijediti kapacitete javnog sektora konkretno kreatora MSP politika u BiH.

Učesnicima su predstavljeni i glavni rezultati trogodišnjeg rada u oblastima poslovnih usluga za MSP te unapređenja sistema monitoringa i evaluacije u procesu izvještavanja institucija i kreatora MSP-politika.

Također, govorilo se i o tome koliko se u poslovnoj praksi MSP koriste poslovne usluge, da li ponuda i potražnja poslovnih usluga odgovaraju jedni drugima ali i o e-trgovini kao instrumentu za unapređenje poslovanja MSP na domaćem i inostranom tržištu.

Zaključeno je kako je digitalna transformacija malih i srednjih preduzeća ključna za ekonomski napredak te da je neophodna veća saradnja između javnog i privatnog sektora u svrhu kreiranja povoljnog poslovnog ambijenta.

Povezani članci