Marketing X Business

Kakvo je stanje IT sektora u Bosni i Hercegovini

Bloomberg Adria

(Foto: Pixelplex)

Prošla godina znatno je preoblikovala globalnu ekonomiju, izazivajući dramatične promjene u mnogim industrijama, uključujući i informacijsku tehnologiju (IT). Ova promjena rezultirala je izazovima s kojima se domaća IT industrija u Bosni i Hercegovini suočava, uključujući prilagodbe zbog globalne krize, što je dovelo do izazova unutar sektora.

Kompanije sada moraju pažljivo odabrati kandidate kako bi održale visok standard kvaliteta usluga i ostale konkurentne u dinamičnom okruženju. Isto tako, sektor se prilagođava novonastaloj situaciji zahtijevajući inovacije kako bi očuvao konkurentnost i kvalitet usluga. Izazovi u zapošljavanju i prilagođavanje globalnim promjenama predstavljaju ključne aspekte trenutnog stanja IT sektora u BiH.

Kompanije su različito reagirale na promjene, pri čemu su neke bile suočene s otkazima i smanjenjem radne snage, dok druge uspostavljaju strategije za daljnje zapošljavanje. Ipak, kompanije poput Walter Codea nisu imale potrebu za otpuštanjem radnika zahvaljujući organskom rastu kompanije te stalnom usmjeravanju razvoju usluga, ali i ljudi. Potreba je manja na tržištu, ali upravo zato se fokusiraju na razvoj internih inicijativa kako bi očuvali konkurentnost.

– Uspoređujući s prošlom godinom, vidimo da su izazovi na tržištu IT-a u BiH i dalje prisutni, kao što su smanjenje projekata i otkazi, što ukazuje na kontinuiranu dinamiku u sektoru. Situacija je fluidna i teško je predvidjeti što nas čeka. Fokusiramo se na kontinuirano usavršavanje i stvaranje konkurentnih prednosti kako bismo odgovorili na promjenjive uvjete na tržištu, za Bloomberg Adriju kaže Nina Hasanbegović, voditeljica ljudskih resursa i Employer Brandinga.

Promjene u potrebama klijenata u posljednjih godinu dana zahtijevaju brze reakcije, a kompanija je proaktivno prilagođavala svoje usluge i proizvode kako bi odgovorila na te evoluirajuće zahtjeve.

– Intenzivna obuka i certifikacija osoblja su prioriteti koji nam pomažu održati korak s potrebama klijenata i tržišnim trendovima, posebno u području AI i ML, dodaje.

Tehnološke promjene

Lanaco je napravio određene prilagodbe i tehnološka unapređenja svog portfelja, posebno onih oslonjenih na SaaS model (Software as a service) distribucije softvera. Stoga imaju mogućnost podržati domaću privredu i ispuniti njene potrebe u domenu IT-a, što direktno utječe na povećanje produktivnosti, konkurentnosti i zadovoljstva korisnika.

Dragan Ninić, menadžer sektora za razvoj poslovanja kompanije Lanaco, vjeruje da je IT sektor jedna od danas najviše globalno povezanih industrija, te je geografska odrednica suštinski irelevantna.

– U tom kontekstu domaća IT industrija je dijelila sudbinu globalne koja već danas ne izgleda kao prije godinu dana. Ona danas ima drugačiju strukturu, tehnološku perspektivu i svakako ukupan broj i strukturu zaposlenih, kaže Ninić.

Dodaje kako su izazovi i dalje prisutni u IT sektoru, ali kompanije uspješno prepoznaju i prilagođavaju se novoj poslovnoj realnosti. Lanaco je implementirao poslovne i tehnološke adaptacije koje su omogućile značajan rast zaposlenih i očuvanje konkurentnosti, unatoč povećanju troškova i smanjenju ulaganja u IT.

(Foto: Despositphotos)

Prema Ninićevim riječima, kompanija s prisustvom na nekoliko kontinenata uspjela je na vrijeme provesti određene poslovne i tehnološke prilagodbe. Ove prilagodbe su omogućile povećanje ukupnog broja zaposlenih za 30 posto u protekloj godini. Koristeći stratešku prednost posjedovanja sopstvenog IP-ja (intelektualne svojine) i respektabilnog portfolija proizvoda i usluga, te brojne prednosti rada na globalnom tržištu, Ninić vjeruje da su uspjeli napraviti ozbiljan iskorak.

– S druge strane, rast troškova i smanjenje ukupnog ulaganja u IT su realno taj put učinili više izazovnim, ali i pored toga smo uspjeli da efekti ovih trendova koji su obilježili 2023. godinu imaju ograničeno dejstvo, te da nam i prošla godina bude uspješna, kaže Ninić.

Kako je za naš medij kazao Rešad Začina, co-founder i co-CEO Ministry of Programming (MOP), suočavanje s trenutnim izazovima podstaklo je kompaniju na inovativno razmišljanje i pronalazak načina za optimizaciju procesa i reevaluaciju poslovnih praksi. Naglašavaju da je kvalitet postao ključni faktor uspjeha te da je uspostavljanje saradnje s pouzdanim partnerima imperativ za stabilnost i povjerenje u poslovnim odnosima.

Iako su bila potrebna određena prilagođavanja, koja su uključivala i smanjenje tima, broj otpuštanja održan je na minimumu.

– Pogled prema budućnosti je optimističan zahvaljujući očekivanjima u vezi s potencijalnim klijentima i projektima, što će nam vremenom omogućiti nastavak zapošljavanja na različitim projektima uz moguće prilagodbe unutar timova u skladu s dinamikom. Na ovaj način se pozicioniramo da što bolje reagujemo na buduće tržišne prilike, kazao je Začina. 

(Foto: Depositphotos)

Iako su izazovi poput smanjenja projekata i problema s angažmanom i zadržavanjem talenata i dalje prisutni na IT tržištu u BiH, primjećuje se određena stabilizacija u potražnji klijenata i realizaciji projekata. Kompanije aktiviraju mehanizme kako bi očuvale radna mjesta i zadržale talente, što sugerira da se sektor uspješno nosi s izazovima. Ovo ukazuje na stabilnost i mogućnosti za daljnji rast IT sektora, s predviđenom konsolidacijom koja će ojačati preživjele kompanije.

Stabilizacija situacije

Mostarska kompanija NSoft očekuje dvocifreni rast prihoda u 2024. godini, unatoč pritisku na maržu uslijed inflacije i poskupljenja usluga. Fokus na internim projektima i uslugama koje nude pomaže im u održavanju stabilnosti i rasta.

Igor Marković, finansijski direktor NSofta, kazao je za Bloomberg Adriju kako kao produktivna firma nisu imali problema tokom prošle, ali ni ove godine.

– U našoj zemlji IT sektor i dalje ostaje jedna od najbrže rastućih industrija. Ipak, osjeti se blaga zabrinutost, bolje reći oprez, no kada posjedujete vlastiti proizvod, više stvari je u vašim rukama, uz određen rizik kojim je potrebno kvalitetno upravljati, kaže Marković.

Čini se da se situacija smiruje i stabilizira.

– Firme poput naše, koje ne rade outsourceing, tj. po projektima, bile su u znatno boljoj poziciji. Mi nismo smanjivali broj zaposlenih; naprotiv i dalje smo u stalnoj potrazi za kvalitetnim kadrom, naglasio je.

Viši pritisak na maržu znači da su klijenti oprezniji i da pažljivo biraju investicije i rješenja. NSoft koristi model turnkey revenue share – što znači da su usko vezani uz klijenta, s ciljem rasta uz trajno partnerstvo.

– S obzirom na to da smo firma koja radi s klijentima iz niz zemalja u svijetu, sva makroekonomska dešavanja u nekoj mjeri utječu na nas. Nadajmo se mirnom i prosperitetnom rastu svjetske ekonomije, kaže Marković.

Očekivanja za 2024.

Walter Code ističe prilagodbe strategije u svjetlu dinamične situacije na tržištu IT-a, što oblikuje očekivanja za ovu godinu. Ključni su fleksibilnost i intenzivan rad na implementaciji strategija kako bi se uspješno upravljalo projektima u promjenjivom okruženju.

Očekuju da će tehnološki trendovi poput AI i ML imati značajan utjecaj na IT sektor u BiH u narednom periodu. Stoga je, kako kaže Hasanbegović, važno fokusirati se na razvoj vlastitih proizvoda i inovacija radi osiguranja dugoročne konkurentnosti na tržištu.

– Globalne promjene u svijetu IT-a imale su dubok utjecaj na našu kompaniju, potičući nas na prilagodbe i ulaganja u inovacije kako bismo ostali relevantni i konkurentni. Očekujemo da će se ova dinamika nastaviti i u ovoj godini, s naglaskom na razvoj vlastitih proizvoda i kontinuirano usavršavanje naših usluga kako bismo odgovorili na zahtjeve tržišta i održali stabilnost i rast, navodi Hasanbegović.

Trenutni portfelj projekata u MOP-u je pažljivo usklađen s tržišnim potrebama i globalnim trendovima, obuhvatajući sektore poput fintecha, musictecha i healthtecha. Prognoze za ovu godinu su optimistične, s fokusom na jačanje partnerstava s klijentima, pružanje visokokvalitetnih rješenja i kontinuirano ulaganje u razvoj tima.

Tehnološki trendovi poput umjetne inteligencije, mašinskog učenja, blockchaina i inovacija u zdravstvu će imati značajan utjecaj na IT sektor u BiH, oblikujući modele usluga i ponuda te pružajući prilike za pozicioniranje na nišnim tržištima. Ove inovacije će također utjecati na tržište rada, privlačeći talente prema organizacijama koje su predvodnice u tehnološkim inovacijama. Stoga je važno ulagati u edukaciju i usavršavanje tima kako bi se pratili najnoviji tehnološki trendovi, kaže Začina. 

NSoft financijski očekuje veliki rast prihoda u ovoj godini.

– Naši projekti su interni i isključivo vezani uz usluge i proizvode koje nudimo, kaže Marković.

Predviđa se da će se većina firmi okrenuti vlastitim proizvodima, iz kojih će proizaći inovacije. To može biti u domenu IoT-a, AI-a, ili nečeg drugog, što će odrediti globalne potrebe.

Ninić navodi kako na 2024. gledaju kao na vrijeme koje treba da potvrdi ispravnost njihove transformacije kao kompanije, “za koju vjeruje da će biti jedna od uspješnijih”.

Trendovi koji će imati značajan utjecaj definirani su u trouglu izgradnje AI kapaciteta, blockchain tehnologije i beskontaktnih oblika plaćanja. BiH treba napraviti novi iskorak u procesu digitalne transformacije. Ninić vjeruje da unutar BiH postoji dovoljno inovativnih kapaciteta da se adekvatno odgovori na navedene tehnološke izazove.

Povezani članci