Marketing X Business

Ovo je 5 najvećih banaka na svijetu prema tržišnoj kapitalizaciji

Marx.ba

(Izvor: Shutterstock)

Uprkos ekonomskim izazovima poput sukoba između Rusije i Ukrajine, bankarska industrija je postavljena na 614,62 biliona dolara 2023. godine i očekuje se da će se do 2027. godine popeti na ogromnih 1.231,49 biliona dolara tržišta.

Ovaj rast je vođen sve većim usvajanjem digitalnog bankarstva, jer sve više klijenata traži personalizovane i fleksibilne usluge. Kompanije također prihvataju arhitekturu koja je izvorna u oblaku kako bi poboljšala svoju ponudu. Oracle, na primjer, prednjači s inovativnim bankarskim uslugama zasnovanim na oblaku. Sve u svemu, industrija se razvija kako bi zadovoljila promjenjive potrebe kupaca i spremna je za kontinuirani rast.

Insider Monkey je objavio listu najvećih banaka, a veo kojih je prvih pet

Royal Bank of Canada

Tržišna kapitalizacija: 136,5 milijardi dolara

Royal Bank of Canada je vodeća kanadska multinacionalna organizacija za finansijske usluge i najveća banka u Kanadi zasnovana na tržišnoj kapitalizaciji. Za kvartal koji je završio 31. januara 2024. godine zabilježen je porast neto prihoda od kamata za 2,1 posto, što predstavlja razliku između zarađenih kamata na kredite i kamata na depozite. Korigovani profit za ovaj period iznosio je 4,07 milijardi dolara, ili 2,85 dolara po dionici, što je premašilo prognozu analitičara od 2,80 dolara po dionici. Međutim, ova cifra je niža u poređenju sa 4,26 milijardi dolara ili 3,04 dolara po dionici prijavljenih u istom kvartalu prethodne godine.

HSBC

Tržišna kapitalizacija: 148,6 milijardi dolara

HSBC Holdings plc, izvorno The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, je britanska grupa za finansijske usluge sa sjedištem u Londonu, s poslovnim dosegom u istočnoj Aziji. Za godinu koja se završava 31. decembra 2023. prihod je porastao za 30% na 66,1 milijardu dolara, nadmašivši predviđanja. Neto kamatna marža porasla je na 1,66% sa 1,48% u 2022. godini, a koeficijent osnovnog kapitala 1 je poboljšan na 14,8% sa 14,2% u 2022. godini.

Wells Fargo

Tržišna kapitalizacija: 197,0 milijardi dolara

Wells Fargo & Company je istaknuta američka multinacionalna korporacija za finansijske usluge sa značajnim prisustvom širom svijeta. Za kvartal koji se završava 31. decembra 2023, Wells Fargo je prijavio neto prihod od 3,45 milijardi dolara ili 86 centi po dionici, pokazujući blagi porast sa 3,16 milijardi dolara, ili 75 centi po dionici, u odnosu na prethodnu godinu. Na zaradu u ovom tromjesečju utjecala je naknada od 1,9 milijardi dolara iz posebne procjene Federalne korporacije za osiguranje depozita (FDIC) koja se odnosi na propuste Silicon Valley Bank i Signature Bank, kao i naplata od 969 miliona dolara za otpremnine.

Bank of America

Tržišna kapitalizacija: 270,4 milijarde dolara

Bank of America Corporation, američka multinacionalna investiciona banka i holding kompanija za finansijske usluge, sa sjedištem u Sjevernoj Karolini, s dodatnim predstavništvima za investiciono bankarstvo i podršku na Menhetnu. Bruto dobit za dvanaest mjeseci zaključno sa 31. decembrom 2023. godine iznosila je 98,581 milijardu dolara, što je povećanje od 3,82% u odnosu na prethodnu godinu. Godišnja bruto dobit Bank of America dostigla je 2023. godine 98,581 milijardu dolara, što predstavlja povećanje od 3,82% u odnosu na 2022. kada je bruto dobit iznosila 94,95 milijardi dolara, što predstavlja povećanje od 6,55% u odnosu na 2021.

JPMorgan Chase

Tržišna kapitalizacija: 533,7 milijardi dolara

JPMorgan Chase & Co. je američka multinacionalna finansijska institucija sa sjedištima u Njujorku i Delaveru. Za dvanaest mjeseci koji su završili 31. decembra 2023, JPMorgan Chase je ostvario prihod od ukupno 158,10 milijardi dolara, 22,85% više u odnosu na prethodnu godinu. U kvartalu koji je završio 31. decembra 2023, prihod je iznosio 38,57 milijardi dolara, što pokazuje rast od 11,66% u odnosu na isti period prošle godine. Tokom cijele 2023. godine, JPMorgan Chase je zabilježio godišnji prihod od 158,10 milijardi dolara, što predstavlja stopu rasta od 22,85%.

Povezani članci