Marketing X Business

Reputacija kompanija: CEFTA usvaja odluku o pravima intelektualne svojine

Marx.ba

(Foto: REC)

Usvajanjem odluke CEFTA (Central European Free Trade Agreement) o pravima intelektualne svojine stvara se povoljno okruženje za zaštitu te oblasti, što će dovesti do veće konkurentnosti, rasta i prosperiteta biznisa u regionu.

– Usvajanje odluke CEFTA o pravima intelektualne svojine označit će prekretnicu za region. To je važan temelj koji leži u samom srcu funkcionalnog Zajedničkog regionalnog tržišta, s dugoročnim implikacijama za inovacije, male biznise i ekonomski razvoj, navodi se u saopćenju CEFTA.

Stvaranjem povoljnog okruženja za zaštitu intelektualne svojine i saradnju, CEFTA (potpisnik ugovora i BiH), kako se dodaje, postavlja osnovu za budućnost koja se karakteriše povećanom konkurentnošću, rastom i prosperitetom, prenosi Mina.

– U najavi je donošenje važne odluke kojom će CEFTA strane napraviti značajan korak u cilju jačanja inovacija i podrške malim preduzećima. Odluka je usmjerena na prava intelektualne svojine (IPR) i predstavlja ključni trenutak za ekonomski rast regiona, saopćila je CEFTA.

Jedan od ciljeva u dijelu o međusektorskim trgovinskim mjerama Akcionog plana za zajedničko regionalno tržište u periodu od 2021. do ove godine jeste donošenje novog okvira za aspekte intelektualne svojine i srodnih prava povezanih sa trgovinom.

– Cilj novog okvira je da osigura usklađivanje propisa ili minimalne standarde za pravnu zaštitu u različitim oblastima intelektualne svojine, što uključuje implementaciju principa nediskriminacije radi obezbjeđivanja jednake zaštite bez obzira iz koje CEFTA strane potiče kompanija, navodi se.

Podjednako važno za integraciju i slobodnu trgovinu unutar Zajedničkog regionalnog tržišta jeste uvođenje regionalnog režima iscrpljivanja u CEFTA, barem za industrijski dizajn i trgovačke marke.

– To znači da priznanje trgovačke marke ili industrijskog dizajna od CEFTA ne daje nosiocu prava mogućnost da zabrani njegovu upotrebu u vezi sa robom, uslugama ili proizvodima koji su legalno plasirani na tržište bilo koje CEFTA strane. Ovo je važan korak u pripremi regiona za režim iscrpljivanja koji obuhvata čitavu EU i koji će se primenjivati nakon pristupanja Evropskoj uniji, rečeno je.

Na osnovu istraživanja koje je EU IPO sprovela u 2022. godini svega deset posto malih i srednjih preduzeća u EU navodi da su registrovala svoja prava intelektualne svojine, ali od tog broja 93 posto je prijavilo pozitivan uticaj te registracije na poslovanje.

Mala i srednja preduzeća sa registrovanim intelektualnim vlasništvom u najvećem broju su prijavljivala da je registracija poboljšala njihovu reputaciju ili imidž, njih 60 odsto, da im je pružila bolju zaštitu intelektualne svojine 58 posto i da je dala bolje dugoročne poslovne izglede, njih 48 posto.

Očekuje se da će okvir unaprijediti procese u vezi sa registracijom i sprovođenjem prava intelektualne svojine, pružajući veću jasnoću i sigurnost za biznise koji posluju u regionu. Usklađivanjem propisa o pravima intelektualne svojine, CEFTA ima za cilj da stvori podsticajno okruženje za inovacije i investicije, te da stimuliše ekonomski rast i konkurentnost.

Povezani članci