Marketing X Business

Sparkasse banka povećala neto dobit za 27,2 posto

Bloomberg Adria

(Izvor: Bloomberg Adria)

Prihodi od kamata i slični prihodi po efektivnoj kamatnoj stopi, koje je Sparkasse banka prikupila u 2023. godini, premašili su 73 mililona maraka, što je povećanje za 20,89 posto u odnosu na godinu ranije.

Rasli su i rashodi kamata, nešto više nego prihodi, za 32,45 posto, pa su tako neto prihodi od kamata veći za 18,95 posto u odnosu na 2022. godinu.

Prihodi od naknada i provizija donijeli su Sparkasse banci 42,6 miliona u prošloj godini, što je rast od 8,2 posto u odnosu na godinu ranije, dok su im rashodi po istom osnovu porasli za 13,48 posto.

Uz ostale prihode i troškove ova banka je u 2023. godini imala dobit iz redovnog poslovanja, prije oporezivanja, u iznosu od 35,5 miliona KM.

Neto dobit je dosegla 32,6 miliona maraka, što je za 27,2 posto više u odnosu na profit koji su u Sparkasse banci imali u 2022. godini.

Krediti i potraživanja od klijenata su veća za sedam posto u odnosu na 2022. godinu. Porasli su na čak 1,4 milijarde KM. Dati krediti, vrijednosni papiri i ostali dužnički instrumenti veći su za 6,6 miliona KM.

Depoziti od klijenata blago su rasli zadržavši se na približno istom nivou od 1,7 milijardi KM, pokazuje finansijski izvještaj Sparkasse banke za 2023. godinu.

Iz ranijih godina imaju neraspoređenu dobit od 134 miliona, što s profitom iz 2023. godine povećava akumulirana neraspoređena sredstva na 156,8 miliona KM.

Povezani članci