Marketing X Business

U bankama držimo skoro 32 milijarde KM: Štednja predstavlja veliki potencijal za investiranje

Bloomberg Adria

(Foto: Ilustracija)

U prva četiri mjeseca u Bosni i Hercegovini nastavljen je rast ukupno plasiranih kredita posebno kod stanovništva i privatnih kompanija. Istovremeno, zabilježen je rast i ukupnih depozita.

U aprilu ukupni krediti domaćim sektorima u poređenju s martom porasli su za 0,9 posto, dok je u odnosu na april prošle godine evidentira rast od 8,4 posto (1,88 milijardi KM), podaci su Centralne banke BiH.

Zaduženje stanovništva na mjesečnom nivou poraslo je za 0,9 posto, a na godišnjem za 8,4 posto. Privatne kompanije su u odnosu na mart povećale zaduženje za 1,4 posto, a u poređenju s istim mjesecom prošle godine za 9,3 posto.

Kod vladinih institucija došlo je do smanjenja kredita na mjesečnom nivou za 0,7 posto, dok je na godišnjem evidentiran rast od 9,7 posto.

Na mjesečnom i godišnjem nivou zabilježen je pad kod nefinansijskih javnih preduzeća za tri odnosno 4,2 posto. Ostali domaći sektori zabilježili su pad kredita na mjesečnom nivou od 0,7 posto, međutim na godišnjem nivou zabilježen je rast od 50,8 posto.

 Analitičari Bloomberg Adrije u svojoj analizi navode da će se kreditna aktivnost u Adria regionu oporaviti ove i sljedeće godine, a osjetniji pad kamatnih stopa može se očekivati u 2025. Kreditna aktivnost se od početka godine oporavlja i uprkos visokim kamatnim stopama u Adria regionu. Analitičari ovo pripisuju višku likvidnosti.

– Iako su sprovođene restriktivne monetarne politike, njihov efekt na kreditiranje je bio ograničen. Razlog za ovo je višak likvidnosti u finansijskim sistemima koji je spriječio kreditnu krizu (engl. credit crunch) pa je došlo samo do blažeg pada kreditne aktivnosti”, kažu analitičari.

Navode da BiH bilježi konstantan rast kreditne aktivnosti, kako za stanovništvo, tako i za privredu, a ovaj rast omogućile su stabilne kamatne stope. Ipak, dodaju, u nastavku godine kamate u BiH će biti otpornije.

– U BiH i Sjevernoj Makedoniji kamate će biti otpornije jer je monetarna politika bila manje restriktivna, pa naprimjer BiH i trenutno ima najjeftinije kredite’, ističu analitičari.

S druge strane, građani ali i pravnim licima ne manjka novca na računima te su za godinu uspjeli uštedjeti 2,5 milijarde KM. Ukupni depoziti u aprilu su zabilježili mjesečni rast od 0,4 posto i godišnji od 8,5 posto.

Ukupni depoziti su 31,9 milijardi KM, dok su depoziti stanovništva dosegli skoro 17 milijardi KM i u poređenju s martom veći su za jedan posto, a u odnosu na april prošle godine za 10,7 posto.

Kod privatnih preduzeća, ukupni depoziti su na mjesečnom nivou porasli za 0,4 posto, a na godišnjem za 15,6 posto. Na mjesečnom nivou depoziti su smanjeni kod nefinansijskih javnih preduzeća za jedan posto i kod vladinih insitutcija za 1,1 posto. Vladine institucije bilježe godišnji pad depozita od 1,4 posto.

Eldin Hadžiselimović, generalni direktor ASA Grupe, za Bloomberg Adriju je kazao da štednja građana predstavlja veliki potencijal za investiranje. Hadžiselimović pojašnjava da je stalni rast depozita u BiH jasan signal da u našoj zemlji nema prilika da se novac investira na kvalitetan način, što potvrđuje vrijednost štednje na računima bh. građana.

– To je veliki potencijal za investicije u državi kao što je BiH, a vjerujemo da smo mi pravi partneri na tom putu. Naš fokus će biti na dijelu projekata iz oblasti zdravstvenog sektora, energije, industrijskih nekretnina i nearshoringa, kao i projektima koji osiguravaju visoku profitabilnost, pojašnjava Hadžiselimović.

Povezani članci