Marketing X Business

BiH otvorena vrata Programa EU4Health vrijednog 5,3 milijarde eura

Bloomberg Adria

(Foto: Dia)

Na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine podržao je priključenje Programu EU4Health, čime će BiH postati dio najambicioznijeg programa Evropske unije u području zdravstva.

Ovaj program, s budžetom od 5,3 milijarde eura za razdoblje 2021. do 2027. godine, pruža značajnu finansijsku podršku za unapređenje zdravstvenih sistema u zemljama članicama EU i pridruženim članicama, što će omogućiti BiH da učestvuje u pozivima iz Programa za 2024. godinu.

Potpisivanjem Međunarodnog sporazuma između EU i BiH o pridruživanju Programu EU4Health, zdravstvenim institucijama i nevladinim organizacijama će biti omogućeno korištenje bespovratnih sredstava iz ovog programa EU, što će značajno doprinijeti unaprjeđenju zdravstvenog sektora u BiH, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Programom će biti finansiran širok raspon akcija koje su grupirane u četiri glavne oblasti: spremnost za krize, promocija zdravlja i prevencija bolesti, zdravstveni sistemi i radna snaga u zdravstvu i digitalno zdravstvo.

Sredstva Programa mogu biti korištena za poboljšanje i podsticanje zdravlja kako bi se smanjilo opterećenje izazvano zaraznim i nezaraznim bolestima, podržavanje promocije zdravlja i prevencije bolesti, smanjenje zdravstvenih nejednakosti, podsticanje zdravog načina života i promociju pristupa zdravstvenoj zaštiti.

Predviđeni su i projekti zaštite od prekograničnih prijetnji zdravlju, poboljšanje dostupnosti, pristupačnosti i cjenovne pristupačnosti lijekova i medicinskih proizvoda, jačanje zdravstvenih sistema poboljšanjem njihove otpornosti i slično.

Povezani članci