Marketing X Business

BusinessEurope: Potrebno proširenje kapaciteta za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora

Marx.ba

(Foto: Ilustracija)

Visoke cijene energije ozbiljno škode konkurentnosti evropskih kompanija na međunarodnim tržištima i industrijskoj proizvodnji, upozorila je udruženje BusinessEurope, zatraživši proširenje kapaciteta za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.

EU je zacrtao klimatsku neutralnost do sredine stoljeća, a taj cilj zahtijeva “dubinsku” elektrifikaciju ekonomije, konstatira udruženje u studiji koju je sastavilo u saradnji s kompanijom za ekonomsko savjetovanje Compass Lexecon.

Struja će biti glavni nositelj energije i u scenariju kontrolirane tranzicije i u onom koji skicira neuspjeh tog procesa, napominju autori studije.

Energetska mješavina budućnosti trebala bi se po njima u većoj mjeri oslanjati na vodik, biomasu i biometan. Bude li Evropa kasnila s razvojem domaćih kapaciteta, morat će se u većoj mjeri oslanjati na uvoz, što uključuje rizike u opskrbi.   

Treba mobilizirati više privatnih ulaganja i ubrzati i pojednostaviti postupke pribavljanja dozvola za proizvodne kapacitete energetskog sektora, naglašava direktor BusinessEurope Markus J. Beyrer.

Veleprodajne cijene električne energije mogle bi se proširenim proizvodnim kapacitetima na najisplativijim lokacijama i uklanjanjem prepreka smanjiti za gotovo 40 posto, naglašavaju, uz smanjeni jaz u odnosu na konkurenciju.

Prema negativnom scenariju mogle bi pak do sredine stoljeća biti više i do 50 posto nego u SAD, Kini i Indiji, pokazala je studija BusinessEuropea i kompanije za ekonomsko savjetovanje Compass Lexecon.

Evropska energetska politika može ublažiti taj raskorak, naglašavaju, poručivši da bi prošireni proizvodni kapaciteti energetskog sektora značili i veću sigurnost euvropskih energetskih sistema i niže troškove zelene tranzicije.

Zakonodavci EU moraju biti brzi kako bi energetska i klimatska transformacija garantovala konkurentnost, poručuju iz udruženja.

Povezani članci