Marketing X Business

Vanjskotrgovinska komora: Odluka Evropskog vijeća bh. kompanijama otvara mogućnost za nove poslovne prilike

Marx.ba

(Foto: Sutterstock)

Vanjskotrgovinska/Spoljnotgovinska komora BiH pozdravlja odluku Evropskog vijeća za otvaranje pregovora s Bosnom i Hercegovinom jer ona donosi jednu vrstu ekonomske sigurnosti, daje dobar signal za strane investitore, mogućnost povećanja zaposlenosti i otvara dodatne mogućnosti za nove poslovne prilike, posebno u vanjskotrgovinskoj razmjeni i kreiranju povoljnijeg poslovnog okruženja u našoj zemlji. Ova odluka Europskog vijeća povećava povjerenje u BiH, posebno kada je u pitanju vanjski investicijski potencija.

Bh. kompanije već godinama posluju na tržištu Evropske unije, a u ukupnom izvozu, EU učestvuje sa 72,3 %, a u uvozu sa 66,7 % i najznačajniji je bh. trgovinski partner. VTK/STK BiH, u saradnji s kompanijama, intenzivno radi na njihovom prilagođavanju ovom tržištu i na osnovu toga prezentirali smo i stanje i potencijale bh. privrede pred Europskom unijom, odnosno Europskom komisijom, Europskim vijećem i pred direktoratima za proširenje.

– Na temelju toga bit će otvoreno posebno poglavlje “business chapter” gdje ćemo pitati poslovnu zajednicu kako da sudjeluje u akcionom planu za daljnje pretpristupne fondove, te daljnje integracijske procese, rekao je predsjednik VTK/STK BiH dr. sc. Vjekoslav Vuković.

VTK/STK BiH prepoznata je, kao zastupnik interesa bh. kompanija, i u Briselskoj deklaraciji od 13. 12. 2023. u kojoj se jasno kaže da će temeljni sudionici u izradi akcionog plana za zemlje zapadnog Balkana biti RCC, CEFTA i Komorski investicijski forum zapadnog Balkana.

– Mi smo u sve tri organizacije ili članovi upravnog odbora ili aktivni sudionici. Naša uloga je tu neizostavna i mi ćemo i dalje biti aktivni sudionici ovog procesa, a sve radi interesa bh. privrednika, istakao je Vuković.

Prema istraživanju čije je rezultate 20.3.2024. godine, objavila Eurokomora, a u kojoj su učestvovali i bh. ekonomisti, potreban je jasan vremenski okvir i transparentan i postupan proces kako bi se olakšala priprema poslovne zajednice za pristup EU. Također, istaknuta je važnost uključivanja privatnog sektora u cijeli proces proširenja te suradnje kreatora politike i poslovne zajednice. U tom kontekstu, preporučeno je ciljano i pravovremeno informiranje kompanija o procesu pristupanja EU i o njenoj pravnoj stečevini, kako bi im se omogućilo planiranje potrebne prilagodbe koju podrazumijeva pristup EU.

Povezani članci