Marketing X Business

CEFTA SEED+ projekat nastavlja pružati podršku trgovini kroz digitalizaciju

Marx.ba

(Foto: CEFTA SEED+)

CEFTA Sekretarijat i Evropska komisija potpisali su Ugovor vrijedan četiri miliona eura za aktivnosti projekta SEED+ pod nazivom „Podrška sistematskoj razmjeni elektronskih podataka (SEED+) u CEFTA-i 2024“. Ovaj projekat će poboljšati olakšavanje trgovine i ekonomsku integraciju kako unutar CEFTA-e, tako i između CEFTA-e i Evropske unije.

Evropska komisija se obavezala da će u potpunosti finansirati SEED+ projekat tokom naredne tri godine, navodi se u saopćenju.

Ovaj projekat je namijenjen značajnom olakšavanju trgovine robom i uslugama, promovišući bliže ekonomske veze unutar CEFTA-e i pojednostavljivanjem procesa kroz ubrzavanje digitalne tranzicije.

Osnovni fokus SEED+ aktivnosti je održavanje i proširenje ovog sistema. Projekat će nastaviti da pruža podršku elektonskoj razmjeni trgovinskih podataka i dokumenata unutar CEFTA-e, promovišući trgovinu bez papira, poboljšavajući sigurnost u trgovinskim operacijama bez ometanja tokova trgovine. Smanjujući teret na ekonomske operatere, preduzetnike i građane u prikupljanju i dostavljanju trgovinskih podataka i dokumenata, SEED+ projekat teži eliminaciji prepreka i smanjenju troškova i vremena potrebnih za slobodno kretanje robe, usluga, kapitala i ljudi kroz CEFTA-u.

SEED+ aktivnosti također teže bližoj saradnji sa EU, usklađujući prakse sa evropskim standardima kako bi se poboljšala interoperabilnost i doprinijelo ekonomskoj integraciji CEFTA Strana u EU, objašnjeno je u saopćenju.

SEED+ projekat je usklađen sa Akcionim planom za Zajedničko regionalno tržište (CRM) i novim Planom rasta Evropske komisije za Zapadni Balkan, sa ciljem povećanja ekonomskog rasta i ubrzanja socio-ekonomskog usaglašavanja sa EU. Ključni rezultati CRM-a i Plana rasta, kao što su Zelene i Plave trake, bit će implementirani kroz CEFTA SEED+ projekat.

Povezani članci