Marketing X Business

Centralna banka BiH: Devizne rezerve na kraju januara 15,91 milijardu KM

Marx.ba

(Izvor: CBBiH)

Ukupna novčana masa (M2) na kraju januara 2024. godine iznosila je 35,77 milijardi KM, u odnosu na
prethodni mjesec registrovan je porast novčane mase za svega 5,1 milion KM, objavila je Centralna banka BiH.

Ovaj porast novčane mase (M2) u januaru 2024. godine, rezultat je smanjenja novca (M1) za 226,5 miliona KM (1,0%) i povećanja kvazi novca (QM) za 231,5 miliona KM (1,6%). U strukturi novca (M1), gotovina izvan banaka smanjena je za 164,3 miliona KM (2,5%), a prenosivi depoziti u domaćoj valuti manji su za 62,2 miliona KM (0,4%). Kvazi novac (QM) je povećan usljed porasta prenosivih depozita u stranoj valuti za 216,9 miliona KM (5,5%) i ostalih depozita u domaćoj valuti za 53,7 miliona KM (1,9%), dok je istovremeno došlo do smanjenja ostalih depozita u stranoj valuti za 39 miliona KM (0,5%).

Na godišnjem nivou, porast novčane mase (M2) u januaru 2024. godine iznosio je 2,64 milijarde KM
(8,0%). Rast je ostvaren kod gotovine izvan banaka za 424,8 miliona KM (7,1%), kod prenosivih depozita
u domaćoj valuti za 1,24 milijarde KM (9,0%), kod prenosivih depozita u stranoj valuti za 534,6 miliona
KM (14,6%), kod ostalih depozita u domaćoj valuti za 36,4 miliona KM (1,3%) i kod ostalih depozita u
stranoj valuti za 401,2 miliona KM (5,9%).

Protustavka povećanju novčane mase (M2) na mjesečnom nivou u januaru 2024. godine, u iznosu od 5,1
milion KM, je povećanje neto strane aktive (NSA) za 96,5 miliona KM (0,5%) i smanjenje neto domaće
aktive (NDA) za 91,4 miliona KM (0,6%). Porast novčane mase (M2) na godišnjem nivou od 2,64 milijarde
KM (8,0%), rezultat je porasta neto strane aktive (NSA) za 1,31 milijardu KM (6,8%) i neto domaće aktive
(NDA) za 1,32 milijarde KM (9,6%).

(Izvor: CBBiH)

Ukupni krediti domaćim sektorima na kraju januara 2024. godine iznosili su 23,47 milijardi KM, u odnosu
na prethodni mjesec zabilježeno je smanjenje kredita od 81,2 miliona KM (0,3%). Kreditni rast registrovan
je kod sektora stanovništva za 17,6 miliona KM (0,1%), dok je kod ostalih sektora došlo do smanjenja
kredita. Kod privatnih preduzeća krediti su smanjeni za 53,4 miliona KM (0,5%), kod nefinansijskih javnih
preduzeća za 28,5 miliona KM (4,5%), kod vladinih institucija za 7,7 miliona KM (0,7%) i kod ostalih
domaćih sektora za 9,3 miliona KM (3,8%).

Godišnja stopa rasta ukupnih kredita u januaru 2024. godine iznosila je 7,3%, nominalno 1,6 milijardi KM.
Godišnji rast kredita registrovan je kod sektora stanovništva za 838,6 miliona KM (7,6%), kod privatnih
preduzeća za 695 miliona KM (7,7%), nefinansijskih javnih preduzeća za 11 miliona KM (1,8%) i kod
ostalih domaćih sektora za 63,3 miliona KM (37,1%). Smanjenje kreditnog rasta na godišnjem nivou
registrovano je kod vladinih institucija za 10,8 miliona KM (1,0%).

Ukupni depoziti domaćih sektora na kraju januara 2024. godine iznosili su 31,25 milijardi KM, u odnosu
na prethodni mjesec depoziti su povećani za 135,7 miliona KM (0,4%). Rast depozita na mjesečnom nivou
registrovan je kod sektora stanovništva za 58,4 miliona KM (0,4%), kod privatnih preduzeća za 148,4
miliona KM (2,1%), kod nefinansijskih javnih preduzeća za 70,1 milion KM (3,7%) i kod ostalih domaćih
sektora za 13,2 miliona KM (0,7%). Depoziti su smanjeni kod vladinih institucija za 154,4 miliona KM
(3,6%).

Godišnja stopa rasta ukupnih depozita u januaru 2024. godine iznosila je 7,6%, što je u apsolutnom iznosu 2,2 milijarde KM. Godišnji rast depozita registrovan je kod sektora stanovništva za 1,47 milijardi KM
(10,0%), kod privatnih preduzeća za 901,1 milion KM (14,3%) i kod nefinansijskih javnih preduzeća za 3
miliona KM (0,2%). Depoziti su na godišnjem nivou smanjeni kod vladinih institucija za 119,5 miliona
KM (2,8%) i kod ostalih domaćih sektora za 49,7 miliona KM (2,7%).

Devizne rezerve Centralne banke BiH na kraju januara 2024. godine iznosile su 15,91 milijardu KM, objavljeno je iz Centralne banke BiH.

Povezani članci