Marketing X Business

Centralna banka BiH: Devizne rezerve na kraju maja 15,77 milijardi KM

Marx.ba

(Foto: CBBiH)

Kako je objavila Centralna banka BiH, ukupna novčana masa (M2) na kraju maja 2024. godine iznosila je 36,63 milijarde KM, u odnosu na prethodni mjesec registrirano je smanjenje novčane mase za 40,6 miliona KM (0,1%). Novac (M1) je smanjen za 3,2 miliona KM, a kvazi novac (QM) za 37,5 miliona KM (0,3%), što je rezultiralo smanjenjem novčane mase (M2).

U strukturi novca (M1), gotovina izvan banaka je manja za 63,1 milion KM (0,9%), dok su prenosivi depoziti u domaćoj valuti povećani za 60 miliona KM (0,4%). Kvazi novac (QM) je smanjen uslijed pada prenosivih depozita u inozemnoj valuti za 40,1 milion KM (1,0%) i ostalih depozita u inozemnoj valuti za 16,2 miliona KM (0,2%), dok su istodobno ostali depoziti u domaćoj valuti povećani za 18,8 miliona KM (0,6%).

Na godišnem nivou, porast novčane mase (M2) u maju 2024. godine iznosio je 2,84 milijarde KM (8,4%).
Rast je ostvaren kod gotovine izvan banaka za 446,2 miliona KM (7,2%), kod prenosivih depozita u
domaćoj valuti za 1,56 milijardi KM (11,2%), kod prenosivih depozita u inozemnoj valuti za 136,3 miliona
KM (3,5%), kod ostalih depozita u domaćoj valuti za 130,3 miliona KM (4,6%) i kod ostalih depozita u
inozemnoj valuti za 569,6 miliona KM (8,2%).

Protustavka smanjenju novčane mase (M2) na mjesečnom nivou u maju 2024. godine u iznosu od 40,6
miliona KM (0,1%), je smanjenje neto strane aktive (NSA) za 326,3 miliona KM (1,6%) i povećanje neto
domaće aktive (NDA) za 285,7 miliona KM (1,8%). Porast novčane mase (M2) na godišnjem nivou od 2,84
milijarde KM (8,4%), rezultat je porasta neto strane aktive (NSA) za 983,6 miliona KM (5,0%) i neto
domaće aktive (NDA) za 1,86 milijardi KM (13,1%).

Ukupni krediti domaćim sektorima na kraju maja 2024. godine iznosili su 24,53 milijarde KM, u odnosu
na prethodni mjesec zabilježeno je povećanje kredita od 260,2 miliona KM (1,1%). Kreditni rast registriran
je kod sektora stanovništva za 129,7 miliona KM (1,1%), kod privatnih poduzeća za 109,2 miliona KM
(1,1%), kod vladinih institucija za 19 miliona KM (1,7%) i kod ostalih domaćih sektora za 2,6 miliona
KM (1,0%). Smanjenje kreditnog rasta je zabilježeno kod nefinansijskih javnih poduzeća za 0,3 miliona
KM (0,1%).

Godišnja stopa rasta ukupnih kredita u maju 2024. godine iznosila je 9,4%, nominalno 2,11 milijardi
KM. Godišnji rast kredita registriran je kod sektora stanovništva za 1,02 milijarde KM (9,1%), kod privatnih
poduzeća za 956,5 miliona KM (10,2%), kod vladinih institucija za 55,6 miliona KM (10,7%), kod
nefinansijskih javnih poduzeća za 4,5 miliona KM (0,8%) i kod ostalih domaćih sektora za 72,6 miliona
KM (39,7%).

Ukupni depoziti domaćih sektora na kraju maja 2024. godine iznosili su 31,88 milijardi KM, u odnosu
na prethodni mjesec depoziti su smanjeni za 39,4 miliona KM (0,1%). Smanjenje depozita na mjesečnom
nivou registrirano je kod sektora stanovništva za 225,6 miliona KM (1,3%) i kod vladinih institucija za
64,8 miliona KM (1,5%). Depoziti su povećani kod privatnih poduzeća za 192,3 miliona KM (2,7%), kod
nefinancijskih javnih poduzeća za 7,9 miliona KM (0,4%) i kod ostalih domaćih sektora za 50,8 miliona
KM (2,8%).

Godišnja stopa rasta ukupnih depozita u maju 2024. godine iznosila je 7,2%, što je u apsolutnom iznosu
2,15 milijardi KM. Godišnji rast depozita registriran je kod sektora stanovništva za 1,42 milijarde KM
(9,4%), kod privatnih poduzeća za 897,7 miliona KM (14,2%), kod nefinancijskih javnih poduzeća za 56,5
miliona KM (2,9%) i kod ostalih domaćih sektora za 18,7 miliona KM (1,0%). Depoziti su na godišnjoj
razini smanjeni kod vladinih institucija za 244,4 miliona KM (5,4%).

Devizne rezerve Centralne banke BiH na kraju svibnja 2024. godine iznosile su 15,77 milijardi KM i na
godišnjoj razini su povećane za 239 milijuna KM (1,5%).

    Povezani članci