Marketing X Business

Direktna konektiranost u aviosaobraćaju: BiH ostvarila značajan napredak

Marx.ba

(Foto: Aerodrom Sarajevo)

ACI (Airport Council International) je objavio izvještaj o konektiranosti avionskim saobraćajem za 2023/24. U ovom momentu u Evropi je direktna konektiranost (sve linije i broj frekvencija po linijama) manja za 8% nego u 2019, indirektna konektiranost (konektiranost preko hubova) je manja za 17%, a ukupna konektiranost (spojena direktna i indirektna konektiranost) za 14%, piše Zamaaero.

U EU zemljama direktna konektiranost je manja za 6%, indirektna je manja za 16%, a ukupna za 13%. Dok je u nonEU zemljama direktna konektiranost manja za 13%, indirektna za 25%, a ukupna za 20%.

Slovenija ima treći najveći pad konektiranost u Evropi (-29%), odmah iza Finske i Švedske. Najbolji rezultat ukupne konektiranost u EU zemljama ima Grčka (+22% spram 2019. i +16% spram 2023.), pa Island (+7% spram 2019. i +27% spram 2023), te Portugal (+4% spram 2019. i +7% spram 2023). Hrvatska je na 8. mjestu u EU sa -7% spram 2019. i +14% spram 2023, dok je Slovenija na 29. od 32 mjesta sa -29% spram 2019. i +6% spram 2023.

Od nonEu zemalja Albanija ima najbolji rezultat (55% spram 2019. i 44% spram 2023.), pa Uzbekistan (+29% spram 2019. i 42% spram 2023), te Turska (+24% spram 2019. i 4% spram 2023). U nonEU zemljama regije najbolji rezultat ima BiH koja je 5. među nonEU zemljama i ima +18% spram 2019. i +16% spram 2023, slijedi Makedonija koja je 9. (+1% spram 2019. i +1% spram 2023)., Srbija koja je 10. (-1% spram 2019. i +6% spram 2023), Crna Gora koja je 11. (-14% spram 2019. i +45% spram 2023.), Kosovo koje je 12. (-17% spram 2019. i +10% spram 2023). Rusija je na trećem mjestu odozada, pa je Bjelorusija, a Ukrajina je posljednja.

Najbolji rezultat direktne konektiranosti u Evropi i spram 2019. i spram 2023. ima Istanbul. Od srednje velikih aerodroma (1 do 10 miliona putnika) Zadar je osvojio 3. mjesto sa +108% direktne konektiranost spram 2019. Dok je u istoj kategoriji direktne konektiranosti spram 2023. godine 3. mjesto osvojilo Sarajevo sa +54% direktne konektiranosti. Najbolji rezultat hub konektiranosti (konektiranost zračne luke koja je hub) ima Frankfurt u usporedbi sa 2019. i 2023.

Prema realnim brojevima ukupne konektiranosti najbolji rezultat u Evropi ima Velika Britanija, pa Njemačka i Španija. U regiji najbolji rezultat ima Hrvatska koja je 21. u Evropi.

Povezani članci