Marketing X Business

Održana konferencija ,,Obrazovanje, zapošljavanje i privreda''

Marx.ba

(Foto: Vijeće stranih investirora u BiH)

Vijeće stranih investitora u BiH i Agencija za rad i zapošljavanje BiH jučer su organizovali u Sarajevu stručnu raspravu na temu trenutnog stanja na tržišta rada u Bosni i Hercegovini sa osvrtom na obrazovni sistem i neophodnosti njegovog prilagođavanja potrebama realnog sektora a prije svega potrebama investitora.

Imajući u vidu sveprisutniji problem odlaska kvalifikovane radne snage i nedostatka stručnog kadra, organizatori su prepoznali interes i potrebu za organizovanjem jednog ovakvog skupa na temu aktuelnog stanja na tržištu rada u BiH, zakonske regulative iz oblasti rada i zapošljavanja, te problema neusklađenosti obrazovnog sistema sa potrebama realnog sektora.

Uvažavajući činjenicu je da su tržište rada i kvalifikovana radna snaga odnosno ljudski potencijali jedan od ključnih elemenata za odluku investitora u kojoj zemlji da uspostave ili prošire svoje poslovanje, cilj održanih stručnih diskusija bio je da se inicira javno-privatni dijalog i stvaranje bolje sinergije između resornih ministarstava, relevantnih partnera, naučnih i obrazovnih institucija sa poslovnim okruženjem i realnim sektorom, po pitanju tržišta rada i radne snage.

U prvom dijelu diskusije koju je moderirala Dina Duraković, tim lider VSI radne grupe za obrazovanje i zapošljavanje, i partner u DMB Partners advokatskom društvu, učestvovali su, Indira Semanić, senior HR biznis partner u kompaniji Nelt, Naida Duvnjak-Šehović, članica uprave i direktorica ljudskih potencijala u kompaniji Aptha Corp, Minela Kurtović, sekretar društva Aptha Corp, Sanja Praštalo komercijalna direktorica u kompaniji Mikroelektronika, te Siniša Veselinović, šef Odsjeka za domaće tržište rada iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

Učesnici su se osvrnuli na izazove koji trenutno postoje po pitanju raspoloživosti radne snage, sa akcentom na nužnost uvođenja fleksibilnijih formi zapošljavanja, izazove kod privremenog i povremenog zapošljavanja u BiH, te nužnost olakšavanja procesa zapošljavanja stranaca. Također učesnici su se dotakli i nekih drugih aktuelnih otvorenih pitanja sa kojima se kompanije susreću prilikom praktične primjene radnog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini koji je podijeljen na tri radno-pravna režima koja su pri tome neusklađena u mnogim oblastima, što predstavlja veliki problem kompanijama koje posluju na svim političko-teritorijalnim jedinicama u BiH.

Povezani članci