Marketing X Business

Procjena Centralne banke BiH: Rast realnog BDP-a bit će 1,7 posto

Marx.ba

(Foto: Shutterstock)

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) procjenjuje godišnji rast realnog BDP-a u četvrtom kvartalu 2023. godine na 1,7 posto.  U odnosu na decembarski krug brzih procjena ekonomske aktivnosti u zemlji, korigovali su stopu rasta naviše za 0,3 procentnih poena, djelimično zbog revizije zvaničnih podatka, ali i rasta aktivnosti u uslužnom sektoru.

– Očekujemo stagnaciju ekonomske aktivnosti i u prvom kvartalu tekuće godine. Očekujemo godišnju stopa inflacije od 2,4% u prvom kvartalu 2024. godine. Prema preliminarnim procjenama, očekujemo blago jačanje inflatornih pritisaka do kraja prvog polugodišta. Procjenjujemo da bi temeljna inflacija mogla iznositi 4,7% u prvom kvartalu 2024.godine. Dostupnost zvaničnih cjenovnih pondera za 2023. godinu je rezultiralo revizijom temeljne inflacije u 2023. godini do nivoa od 6,5% (5,9% na prethodnoj objavi), poručili su iz Centralne banke BiH.

Između ostalog, CBBiH procjenjuje da će temeljena inflacija, iz koje se isključuju cijene hrane, alkoholnih pića i duhana, te energenata, ostati na nivou od 4,6 posto i u drugom kvartalu tekuće godine.

Naglašavaju da ustrajno visoka temeljna inflacija implicira da, trenutno, domaće cijene utiču na inflaciju u BiH znatno jače od cijena roba na međunarodnom tržištu.

Povezani članci