Marketing X Business

Međunarodni aerodrom Sarajevo: Prva radionica u okviru projekta DANOVA NEXT

Marx.ba

(Foto: Aerodrom Sarajevo)

Predstavnici Međunarodnog aerodroma Sarajevo danas su održali radionicu u okviru
projekta Danova Next za poboljšanje pristupa gluhim i nagluhim osobama i svim drugim
osobama sa invaliditetom.
Projektom DANOVA NEXT definirana su tri specifična cilja:

– razvijanje strateškog okvira za pristupačan prijevoz u Dunavskoj regiji,

– stvaranje pametne transportne mreže za PRM podatke o digitalnoj dostupnosti,

– testiranje inovativnih usluga za povećanje razine pristupačnosti transportnih
čvorišta u Dunavskoj regiji.

Ukupni budžet Međunarodnog aerodroma Sarajevo je 165.000 eura. U okviru projekta Međunarodni aerodrom Sarajevo planira da nabavi softver namjenjen za vođenje evidencije putnika sa smanjenom pokretljivošću, PRM oprema namjenjena nosiljka za prenos putnika sa smanjenom pokretljivošću te modernizacija cjelokupnog procesa opsluge – PRM putnika.

Radionici su prisustvovali predstavnici Javne ustanove Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju, Savez udruženja gluhih i nagluhih FBiH, predstavnici kompanije Centrotrans,predstavnici BHDCA , kao i predstavnici medija.

O poteškoćama sa kojima se susreću gluhe i nagluhe osobe govorili su predsjednik Saveza
udruženja gluhih i nagluhih gosp. Sulejman Čaković, kao i gđa Melita Ćano Kričančić iz JU
CSGR, koji su ujedno izrazili veliko zadovoljstvo zbog početka projekta koji stavlja u fokus
potrebe osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini.

Berin Riđanović, vođa projekta Danova Next, predstavio je prisutnima ciljeve i planove
projekta a Goran Cico, šef službe prihvata i otpreme putnika, prezentovao je na koji način se
vrši opsluga specijalnih kategorija putnika na Međunarodnom aerodromu Sarajevo.
Implementacija Danova next projekta za gluhe, nagluhe i osobe sa invaliditetom na
Međunarodnom aerodromu Sarajevo treba biti okončana do juna 2026. godine.

Povezani članci