Marketing X Business

Platni sistem: U BiH u 2023. godini obavljeno više od 50 miliona transakcija

N. D.

(Foto: X)

Izvještaj „Platni sistemi u BiH u 2023. godini“ kao redovan godišnji izvještaj o radu platnih sistema u
Bosni i Hercegovini je rađen na osnovu podataka prikupljenih od 22 banke u BiH i internih
podataka Centralne banke Bosne i Hercegovine.

– CBBiH je u toku 2023. godine uspješno odgovorila svim zadacima kada je u pitanju stabilno
funkcionisanje platnih sistema čiji je vlasnik i operater, te su kroz iste izvršene sve transakcije u toku
radnog vremena sistema, poručeno je.

Protekle, 2023. godine u platnim sistemima CBBiH je zabilježen rast broja transakcija kao i njihove
vrijednosti.

Tokom 2023. godine je realizovano 50.822.188 međubankarskih plaćanja (u 2022. godini 49.700.235)
i 62.676.044 unutarbankarskih (u 2022. godini 58.727.637). U procentima iskazano, u ukupnom broju transakcija 45% je realizovano međubankarskih transakcija (kroz platne sisteme CBBiH: BPRV i žirokliring), nasuprot 55% naloga plasiranih unutar banaka.

(Foto: CBBiH)

Posmatrajući po vrijednosti u 2023. godini je realizovano 163.096.124.957 KM kroz naloge među
bankama (u 2022. godini 145.825.330.468 KM) i 142.025.862.822 KM unutar banaka (u 2022. godini
128.127.838.936 KM).

Inače, kako stoji u izvještaju CBBiH, u BiH 22 banke nude elektronsko bankarstvo (mobilno i/ili internet bankarstvo). Ovom vrstom usluge obuhvaćeno je ukupno 1.575.942 subjekta (u toku 2022. bilo je 1.324.202), i to 119.595 pravnih subjekata (u toku 2022. bilo je 98.704) i 1.456.347 fizičkih lica (u toku 2022. je bilo 1.225.498). Izražen je trend povećanja broja klijenata koji imaju ugovorenu ovu vrstu usluge.


Povezani članci