Marketing X Business

Porsche se sve više fokusira na alternativne pogone u svojoj transportnoj logistici

Marx.ba

(Foto: Porsche)

Porsche nastavlja sa uvođenjem alternativnih pogona u svoju transportnu logističku flotu: Zajedno sa svojim logističkim partnerima, proizvođač sportskih automobila koristi šest novih električnih teških teretnih vozila (teška dobra vozila) na svojim lokacijama u Zuffenhausenu, Weissachu i Leipzigu. Ova vozila prevoze proizvodni materijal oko postrojenja, radeći zajedno sa postojećom flotom od 22 teška vozila na biogas. Još jedan električni teretni kamion isporučuje nova vozila u Švicarsku iz fabrike u Zuffenhausenu. Pored toga, kompanija testira upotrebu sintetičkih goriva (HVO100) u višegodišnjem ispitivanju pod naučnim nadzorom Karlsruhe instituta za tehnologiju (KIT). U tu svrhu koristit će se dvanaest teških teretnih vozila iz postojeće flote oko tvornice u Zuffenhausenu – ali sada će se pogoniti na dopunsko gorivo.

– Dekarbonizacija je sastavni dio naše strategije održivosti. Upotreba kamiona s alternativnim pogonima i gorivima važan je korak ka postizanju naših ambicioznih ciljeva. Čineći to, svjesno se odlučujemo za korištenje kombinacije tipova pogona koji su prikladni kako vozila su raspoređena, kaže Albrecht Reimold, član Izvršnog odbora za proizvodnju i logistiku u Porsche AG.

U toku dekarbonizacije transportne logistike kompanije HGV, teretna vozila na biogas (CNG i LNG) se, između ostalog, koriste u Porscheu već duže vrijeme. Oni će sada biti dopunjeni novim električnim teretnim vozilima u standardnim procesima. Logistički partneri Keller Group, Müller – Die lila Logistik i Elflein također su se obavezali da će upravljati električnim teretnim vozilima koristeći zelenu električnu energiju. To se odnosi i na novi električni teretni kamion koji logistička kompanija Galliker koristi za isporuku novih vozila na švicarsko tržište iz fabrike Porsche u Zuffenhausenu.

Upotreba dopuna goriva za odabrane kamione u postojećoj floti teretnih vozila

Pored proširenja flote električnih teretnih vozila, Porsche takođe od 2020. godine isprobava upotrebu sintetičkih dizel goriva (HVO100) u svojoj postojećoj floti teretnih vozila. Četvorogodišnji pilot program se sprovodi u saradnji sa Karlsruhe institutom za tehnologiju (KIT) i Müller – Die lila Logistik. Logistička kompanija koristi dvanaest teretnih vozila kao dio projekta. NESTE-ovo gorivo HVO100 sastoji se od ostataka i otpadnih materijala i ispunjava trenutne zahtjeve Direktive o obnovljivoj energiji II (RED II). U praktičnoj upotrebi, gorivo se do sada pokazalo vrlo impresivnim. Nisu identifikovani nedostaci u poređenju sa konvencionalnim dizel gorivom – ni u pogledu potrošnje goriva ni u pogledu pouzdanosti motora. Do danas je u sklopu projekta pređeno više od milion kilometara – prema certificiranim mjerenjima KIT-a, time je ušteđeno više od 800 tona CO₂. Kamioni obavljaju prijevoz u širem području Stuttgarta. Kako bi se osigurali značajni rezultati prilikom poređenja podataka, testni kamioni – koji su vozila za serijsku proizvodnju bez ikakvih modifikacija – korišteni su paralelno s kamionima na dizel motor na identičnim rutama.

Željeznicom i cestom – Porsche transportna logistika

Primjeri koji uključuju upotrebu bioplina i električnih teških teretnih vozila ili pilot šemu koja uključuje dopunjavanje goriva pokazuju kako Porsche predano upravlja svojom transportnom logistikom kako bi postigao postavljene ciljeve dekarbonizacije. Ovo uključuje željeznički transport. Ovaj način se posebno koristi za opskrbu pogona dijelovima i komponentama ili za transport novih vozila do morskih luka, gdje se vozila zatim pripremaju za izvoz na destinacije izvan Evrope. Sama proizvodnja vozila također doprinosi cilju dekarbonizacije: od 2020. proizvodnja vozila na pogonima Porschea u Zuffenhausenu i Leipzigu ima CO₂-neutralnu bilancu u cijelom lancu vrijednosti i koristi električnu energiju proizvedenu putem regenerativnih izvora energije.

Povezani članci