Marketing X Business

Važnost primjene ESG standarda u mikrokreditiranju

Bloomberg Adria

(Foto: X)

Načela ESG-a, odnosno standardi poslovanja povezani sa životnom sredinom, društvom i upravljanjem u mikrokreditnom sektoru u Bosni i Hercegovini igraju ključnu ulogu u promovisanju održivog razvoja i rješavanju društvenih izazova.

Sam pojam ESG predstavlja okolišne (Environmental), društvene (Social) i upravljačke (Governance) kriterijume u stvaranju održivog i društveno odgovornog poslovanja.

Iako ESG pristup problemu održivosti uzima sve više maha, još uvijek se razvija i taksonomija i regulativa, no svejedno – u finansijskim, poslovnim i korporativnim krugovima postaje glavni indikator dugoročne održivosti, poručuju iz mikrokreditnih organizacija (MKO).

Integrisanjem ESG kriterijuma u MKO, finansijske institucije mogu podsticati odgovornost prema okolini, društvenu uključenost i podržavati dobre prakse upravljanja. Ovo ne samo da je u skladu s globalnim ciljevima održivosti, već ima i potencijal za podsticanje ekonomskog rasta i ublažavanje siromaštva u BiH.

– Budući da mikrokrediti i dalje igraju vitalnu ulogu u pružanju finansijskih usluga zajednicama, prihvaćanje ESG načela može povećati njihov učinak i doprinijeti izgradnji otpornijeg i pravednijeg društva, kaže Elma Zukić, predsjednica Udruženja mikrokreditnih organizacija AMFI.

Dodaje da je jednostavna istina da će svijet u budućnosti dobivati i koristiti energiju, resurse i hranu na drugačiji način.

– Poslovni i finansijski sektor će se morati prilagoditi i moraće biti vrlo transparentni u tom procesu, poručuje Zukić, koja je o ESG u mikrokreditnom sektoru BiH govorila na nedavnoj konferenciji DDays, održanoj u Banjaluci.

ESG Strategija za mikrokreditni sektor u BiH usvojena je u decembru 2023. godine i predstavlja temeljni dokument za daljnje razvijanje i usavršavanje mikrokreditnog sektora u BiH s aspekta održivosti i efikasnog prilagođavanja novim tržišnim zahtjevima, kao i potrebama klijenata MKO.

Identifikovani ESG ciljevi u sklopu Strategije su prilagođeni različitim nivoima razvijenosti MKO. Ključne aktivnosti su definisane u kratkoročnom, srednjoročnom i dugoročnom periodu.

Aktivnosti se fokusiraju na uspostavljanje održivog poslovnog modela s naglaskom na važnost upravljanja društvenim učinkom, adresiranje okolišnih uticaja, kreiranje “zelenih” proizvoda i druge aktivnosti.

Strategija je prepoznata kao polazna osnova za održivu transformaciju mikrofinansijskog sektora i za ispunjavanje novih zahtjeva i pružanja podrške klijentima, kao i povećanja saradnje s internacionalnim institucijama.

Uloga Udruženja AMFI sa strateškog aspekta je davanje sveopštih smjernica u razvoju ESG za mikrokreditni sektor. Uspostavljen je ESG komitet, a Udruženje će prikupljati i analizirati ESG KPI prikupljene od mikrokreditnih organizacija. Cilj je ESG indikatore prikupiti putem “dashboard platforme” – digitalnim putem. Na kraju, ESG izvještaj Udruženja AMFI će biti dostupan stakeholderima na kvartalnom nivou.

Povezani članci